Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek

A jelen ÁSZF tartalmazza a www.magalfish.hu (továbbiakban Webáruház) használatának feltételeit az alábbiak szerint:

A Webáruház címe:
www.magalfish.hu


A webáruház üzemeltetőjének (továbbiakban Szolgáltató) adatai:
Cégnév: Magalfém Kft.
Székhely címe: 2030 Érd, Vöcsök u. 47.
Cégjegyzékszám: 13 09 165424
Nyilvántartást vezető cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
Statisztikai számjel: 24675750-2561-113-13

Adószám: 24675750-2-13
Bankszámlaszám: 11742111-20063786

A tárhely-szolgáltató neve, és elérhetősége: Mediacenter Hungary Kft.; telefon: +36 21 201 0505; e-mail: mediacenter@mediacenter.hu

Ügyfélszolgálat/Áruház adatai:
Cím: 2030 Érd, Vöcsök u. 47.
Telefon: 06 20 981 9460
E-mail: galvan@magalfem.hu
Nyitva tartása: 0-24


Az általános szerződési feltételek elfogadása
1. Vásárlás során a felhasználó, ha a Webáruház szolgáltatásait igénybe kívánja venni, akkor köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit, amit az űrlapon található jelölő négyzet kiválasztásával tehet meg. Az ÁSZF feltételeinek elfogadása esetén a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre az Szolgáltató és a Webáruház felhasználója között.
2. Ha a felhasználó az ÁSZF feltételeit nem fogadja el, akkor nem veheti igénybe a Webáruház szolgáltatásait. Nem küldhet megrendelést sem.


 

 

 

A megrendelés lépései:
1. Regisztráció nélküli vásárlás.
1.1. A webáruházban kizárólag regisztráció nélküli vásárlás áll rendelkezésre.
2. A kosár használata.
2.1.A kosarat a jobb felső sarokban találja. Amennyiben elhelyezett benne terméket, abban az esetben megjelenik mellette a termék darabszáma, a megvásárolni kívánt tételeket a kosárban tekintheti meg. A kosárból a nemkívánt tételeket is törölni tudja.
3. A megrendelés összeállítása.
3.1. Megrendelését a főoldalon állíthatja össze. Megrendelés esetén válassza ki a terméket, majd állítsa be a darabszámot, ezekután elég a vásárlás gombra kattintani és a termék bekerül a kosárba.
4. Az adatbeviteli hibák ellenőrzésének és javításának módja.
- A megrendel gombra kattintva megjelenik a kosár tartalma, a megrendelés folytatása gombbal tudd továbblépni az oldalon. Ezután ki tudja választania a fizetési adatokat (helyszínen készpénzben, előre utalás, utánvétel) Megrendelő típusa menüpontban kiválaszthatja, hogy cég vagy magánszemély kívánja megvásárolni a terméket. A kiválasztás után a négyzetekben meg kell adni a kért adatokat, fontos, hogy minden mezőt kitöltsön.
5. A megrendelés elküldése.
- Miután kitöltésre kerültek az adatok a „folytatom a rendelést” ikonra kattintva megjelenik a kosár tartalma, tételesen felsorolva a benne található termékek nettó áraival, alatta az áfa összege olvasható ezalatt pedig a pontos bruttó vételár olvasható. A kosár tartalma alatt a megrendelő adatai jelennek meg. Rendelését a „megrendelés” ikonnal véglegesítheti.
6. A megrendelés visszaigazolása.
- A visszaigazolás a rendelésben megadott emailcímre érkezik a leadást követően 48 órán belül. A visszaigazolásban megtekintheti a rendelt terméket, a fizetés módját és a rendelés számát.


Az adásvételi szerződés létrejötte:
1. Ha a felhasználó megrendelést küld a Webáruház oldalain, és a szolgáltató a megrendelést e-mailben visszaigazolja adásvételi szerződés jön létre a vásárló (felhasználó) és a szolgáltató között. (Ha a megrendelés megérkezését visszaigazoló e-mail a vásárlóhoz 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, nem köteles a megrendelt terméket megvenni, a szolgáltatást igénybe venni.)
2. A felhasználó elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés írásban megkötöttnek minősül, és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre a jelen ÁSZF rendelkezései vonatkoznak.
3. A szerződés magyar nyelven jön létre, a Webáruház elektronikus formában, automatikusan tárolja. A felhasználó számára a Webáruházba történő rendelés után hozzáférhető az általa megadott e-mail címen. Annak tartalmát elolvashatja, mentheti vagy kinyomtathatja.


A termék lényeges tulajdonságai

sport- és szórakoztatás


Árak
A Webáruházban közzétett árak nettó árak, melyek mellett olvasható az Áfa -val növelt bruttó árak, Házhoz szállítással történő rendelés esetén a végösszeg tartalmazza a termékek árát a házhoz szállítás költségeit.


Kiszállítás, személyes átvétel
1. A szállítási határidő a készleten lévő termékekn
él 3-5 munkanap
2. A termékek kiszállítását a futárszolgálat hétköznap 8-17 óra között végzi.
3. Amennyiben a terméket nem a felhasználó (megrendelő) veszi át (céges vásárlás esetén) köteles gondoskodni az átvevő személy meghatalmazásáról.


Lehetséges fizetési módok
Személyes átvétel:

1. Személyesen, készpénzben vagy előre utalással történő fizetés esetén 2030 Érd Júlia utca 12 szám alatt vehető át a termék.

Előre utalás:


2. Előre utalással az OTP Bank Nyrt. által vezetett 11742111-20063786 -os számlaszámra kérjük utalni. Közleményben, kérem tüntesse fel a nevét és megrendelési számát az azonosítás érdekében. A megrendelés számát a vásárlás után kapott emailben találja.

Utánvéttel történő fizetés esetén:


3. A megrendelt terméket átvételkor a futárcég munkatársának történő készpénzes fizetéssel egyenlítheti ki a megrendelt termék vételárát.

 

 

 


Csomag ismételt kézbesítés:
Amennyiben az elküldött a megrendelt csomagot a második próbálkozásra sem sikerül az Ön részére átadni, a futár a megrendelt terméket automatikusan visszaszállítja telephelyünkre.
Kezdeményezheti, hogy a csomagot a szállítási költség újbóli felszámításával ismét elküldjük az Ön részére. Az ismételt kézbesítést abban az esetben kezdeményezzük, ha annak ellenértéke a bankszámlánkon (átutalással) jóváírásra került!
Amennyiben egy címről két vagy több alkalommal is visszakapjuk a csomagot, cégünk fenntartja a jogot, hogy erre a névre és címre a továbbiakban ne küldjön csomagot.


Elállási jog
Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

Az elállási/felmondási határidő a termék átvételétől számított 14 nap.

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre:


2030 Érd, Vöcsök u. 47.

Telefon: 06 20 981 9460

E-mail: galvan@magalfem.hu

Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is. Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát. Az elállás/felmondás joghatásai Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.

Az elállási/felmondási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.

A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.

Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.


Elállási nyilatkozatminta
45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. mellékletében található Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató (A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 3. melléklete alapján)
Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Ön
a Magalfém Kft. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő legfeljebb egy év.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy: – a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy – a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy – a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

3. Jótállás

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Hibás teljesítés esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014.
(IV. 29.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet) alapján a Magalfém Kft. jótállásra köteles.

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?
A 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó új tartós fogyasztási cikkek esetében az eladó köteles a jótállási jegyet mellékelni. A jótállás időtartama egy év.
Amennyiben a megvásárolt termék a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó új tartós fogyasztási cikk, és az egy éves kötelező jótállást időtartama alatt a vásárolt termék meghibásodik, a fogyasztó ugyanazokat az igényeket érvényesítheti az eladóval szemben, amelyeket a szavatosság esetében. Így lehetőségünk van – az előző pontban meghatározott sorrend szerint – kijavítást, kicserélést vagy árleszállítást kérni, illetve elállni a szerződéstől.
Amennyiben egy megvásárolt termékre van kötelező jótállás, akkor a szavatossági jogok és a jótállásból eredő jogosultságok párhuzamosan érvényesíthetőek.

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?
A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. 
Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik. Jegyzőkönyv Szavatossági/Jótállási Igény érvényesítéséről

Jótállási vagy szavatossági igény bejelentésének módja
1. Személyes bejelentés
A vásárló bejelentheti személyesen jótállási vagy szavatossági igényét a Szolgáltatónál (Cím: 2030 Érd Júlia utca 12
). Ekkor az Szolgáltató munkatársa a kifogásáról jegyzőkönyvet vesz fel, amelyben rögzíti:
- a vásárló nevét, címét,
- a termék megnevezését, vételárát,
- a vásárlás időpontját,
- a hiba bejelentésének időpontját
- a hiba leírását,
- a vásárló által érvényesíteni kívánt igényt,
- a kifogás rendezésének módját.
Ha a kifogás rendezésének módja a vásárló igényétől eltér, ennek indokolását a jegyzőkönyvben rögzíti.
A jegyzőkönyv másolatát a vásárló átadja

2. Írásban történő bejelentés
A vásárló bejelentheti jótállási vagy szavatossági igényét a Szolgáltatónak küldött levélben, vagy elektronikus levélben
(2030 Érd, Vöcsök u. 47. / galvan@magalfem.hu) címen.
Ekkor a levélnek tartalmaznia kell:
- a vásárló nevét,
- a vásárló címét,
- a termék megnevezését
- a vételárát
- a vásárlás időpontját,
- a vásárlás azonosító számát
- a hiba bejelentésének időpontját,
- a hiba leírását,
- a vásárló által érvényesíteni kívánt igényt.

Az oldal tetejére